ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van poppje.nl by Noulani, gevestigd Lange Bogaardstraat 12 zw  te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  34328347. BTW nummer: 190962677 B01.
Beste Poppje-klant,
Allereerst willen we een persoonlijk woordje tot u richten voordat alle wettelijke elementen aan bod komen.
Wij van Poppje.nl werken volgens een open en eerlijk beleid. Wij behandelen onze klanten zoals we zelf ook behandeld willen worden.
* Wij zullen te aller tijden persoonlijk, open en eerlijk met u communiceren. Zowel via de website als per mail als telefonisch.
* Wij verwerken alle orders binnen 24 uur. Hierdoor zal 98% van alle bestellingen binnen 48 uur bij onze klanten bezorgd worden. Ook op zaterdagen wordt in Nederland de bestelling door PostNL bij u aangeboden.
* Niet goed, geld terug! Zonder pardon. Wij willen enkel tevreden klanten.
* Bij klachten altijd contact opnemen met ons. Zowel binnen als buiten de garantietermijn. Wij zijn de partij met deskundige kennis, ervaring en de juiste contacten om uw klacht (indien mogelijk) weg te nemen cq op te lossen.
Ook bij klachten/opmerkingen over ons of onze diensten ook altijd contact met ons opnemen. Wij werken graag voor u. Indien daarin e.e.a. verbetert kan worden willen we dat graag weten zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn.
 * De Poppjes kunnen iets anders zijn dan op de foto, daar de productie handmatig is en de stoffen een dessin hebben die per Poppje net iets anders kan zijn. De foto’s zijn een voorbeeld.
Noulani zorgt dat de geleverde Poppjes aan de veiligheids normen voldoen, zolang de Poppjes gebruikt worden zoals ze bedoeld zijn, maar wij zijn niet wettelijk aansprakelijk voor ongevallen die na ontvangst van de klant overkomen.
Het herroepingsrecht is 14 dagen en kunt u het best via e-mail bekend maken. naar meikemeinhardt@me.com. Neemt u alstublieft contact op en wij zullen het voor u regelen.
Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.
Als u bij poppje.nl artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene voorwaarden
Alle prijzen zijn in euro`s en inclusief 21% BTW.
Wij doen ons uiterste best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter kan het bij uitzondering voorkomen dat wij een product niet op voorraad hebben. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
poppje.nl is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
In geval van (type) fouten wordt de normaal geldende prijs gehanteerd

Privacy regelement

 

Poppje.nl vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Poppje.nl wordt beheert door Meike Meinhardt te bereiken via meikemeinhardt@me.com of 06-50678842

Persoonsgegevens die wij verwerken

Poppje.nl verwerkt persoonsgegevens  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Lijst met contactgegevens van de klant via zelf opgegeven tel.nummer of e-mail adres, huisadres en bankgegevens.

– Internetbrowser en apparaat type

– Adresgegevens om uw bestelling bij u te bezorgen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via meikemeinhardt@me.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Poppje.nl verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Om te controleren of u reeds betaald heeft voor een bestelling zodat

deze naar u toe gezonden kan worden.

– Poppje.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Poppje.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Delen met anderen

Poppje.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Poppje.nl gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar meikemeinhardt@me.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Poppje.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.poppje.nl

Telefoonnummer: +31650678842

Bedrijfsadres: Lange Bogaardstraat 12 zw Haarlem

Beveiliging

Poppje.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via meikemeinhardt@me.com

 

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via meikemeinhardt@me.com

Daarnaast heeft u ten allen tijden recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, mocht Poppje.nl niet aan uw wensen voldoen.